ยินดีต้อนรับสู่โลกของ Lava IP International

Lava IP International Pte Ltd ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจระดับนานาชาติและการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ
ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพแก่บริษัทเอกชน บริษัทมหาชน สถานทูตและหน่วยงานส่งเสริม
การค้าและการส่งออกของรัฐในกว่า 55 ประเทศทั่วโลก

บริการที่สำคัญ ๆ ของเราได้แก่ บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล บริการพัฒนาเครือข่าย
ทางธุรกิจในระดับสากล การส่งเสริมการส่งออก การพัฒนาบุคลากรหลัก การเจาะตลาด การค้นหาตัวแทนจำหน่าย การค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล และการวิจัยตลาดแบบ B2B

ปรับใช้ทรัพยากรที่คุณมีเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

เราพร้อมให้บริการในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง อาเซียน ออสเตรเลเชียและอาฟริกา บริการด้านการวิจัย การตลาด และการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติของเรา
ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยี
ของตนสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และครอบคลุมมากกว่าในตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ

แนวทางการทำงานที่ปรับตามลูกค้าโดยเฉพาะของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถ:

• พัฒนาความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ต่อกันกับพันธมิตรในระดับสากลที่เหมาะสม

• สามารถผลักดันความสำเร็จในระดับที่เท่าเทียมกับที่เป็นอยู่ในตลาดแห่งใหม่ในต่างประเทศ

• กำกับดูแลทีมงานขายให้สามารถใช้เวลากับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่
แทนการสุ่มเป้าหมายและ/หรืออาศัยแผนการตลาดแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

• ปรับปรุงระบบข้อมูลทางธุรกิจทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง อาเซียน อาฟริกาและออสเตรเลเชีย

• ค้นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีความสามารถในต่างประเทศ

• ส่งเสริมการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบุตัวพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

• พบปะกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

• จัดการประชุมและการนำเสนองานในระดับนานาชาติ

• ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคากรที่สำคัญ

• ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่มีความสามารถ

• ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำคัญ

• พัฒนากลยุทธ์ในการเจาะตลาด

• รับประโยชน์จากบริการ Soft Landing ในตลาดใหม่

• พัฒนาบุคลากรสำคัญที่มีคุณสมบัติตามที่คาดหวัง

• ประเมินและพิจารณาผู้นำเข้าในระดับสากล

• ประเมินและปรับปรุงเครือข่ายการจัดจำหน่ายและสำนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ

• ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตได้ในทุกประเทศที่ต้องการ

• พัฒนาระบบการวิจัยตลาดแบบกลุ่มธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจ (B2B)

• ทำการวิจัยทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

• รับประโยชน์จากบริการวิจัยตลาด

• ค้นหาเจ้าหน้าที่ประสานงานของผู้ผลิตที่ดีที่สุด

• ค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ

• ค้นหาผู้ซื้อและขยายฐานลูกค้า

คุณมีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วหรือยัง หรือคุณต้องการให้ความสำเร็จทาง
ธุรกิจของคุณที่มีเกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศด้วยหรือไม่

ทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 15ปีในระดับนานาชาติของเราด้านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในระดับสากลและ
ด้านการวิจัยแบบ B2B ระดับสากลพร้อมช่วยเหลือคุณในกระบวนการเหล่านี้เพื่อให้เปิดประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าใช้จ่ายมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงินกับตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างฐาน
ลูกค้าเพื่อให้ได้ผลทางธุรกิจที่คาดหวังโดยเร็วที่สุด

ร่วมกับลูกค้าอีกมากมายของเราในการพัฒนาธุรกิจของคุณไปสู่ตลาดโลกได้ตั้งแต่ตอนนี้ แล้วคุณจะพบว่าการขยายฐาน
ลูกค้า
เพิ่มยอดขายและค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ ง่ายอย่างที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน

ทุกครั้งที่คุณมีแผนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ อย่าลืมนึกถึง Lava IP International

www.wearelava.com

Lava IP International Pte Ltd พร้อมให้บริการด้านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจระดับนานาชาติ

และบริการด้านการพัฒนาธุรกิจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในกว่า 55 ประเทศทั่วโลก