Om du är ett skånskt företag och vill ansöka om bidrag från Region Skåne för ekonomiskt stöd finns det ett särskilt program för dig. Bidraget är tillgängligt fram till november 2023.

Kvalificerade företag kan få upp till 250 000 kronor i ekonomiskt stöd från Region Skåne för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige.

Region Skåne - Ekonomiskt stöd för internationalisering

Lava IP har hjälpt hundratals företag att hitta internationella kunder i Europa, Asien, Mellanöstern, Australasien, Nordamerika och Sydamerika, och vi har arrangerat direkta (provisionsfria) affärsintroduktioner för kunder i över 60 länder sedan 2008.

Om du är ett skånskt företag och funderar på att göra affärer utomlands kan Lava IP International hjälpa ditt företag att hitta kunder internationellt.

Våra företagsmatchningstjänster används av företag inom en lång rad branscher och om du funderar på att söka bidrag från Region Skåne för att utöka din verksamhet internationellt vill vi gärna presentera oss för dig och berätta mer om hur vi kan hjälpa till.

Ditt företag kan ansöka om ekonomiskt stöd på upp till 250 000 kr om:

  • Företaget har mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar till 100 procent.
  • Bolaget har en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererad av kundintäkter, och maximalt 100 miljoner kronor.
  • Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Bolaget är i gott ekonomiskt skick och har resurser att slutföra satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) är redan etablerade på marknaden.
  • Företaget har redan en internationaliseringsstrategi på gång. Det totala antalet anställda i hela koncernen får inte överstiga 250 (om det sökande företaget ägs till 25 procent eller mer av ett eller flera företag)
  • Företaget är inte involverat i primärproduktion

Kontakta oss gärna på i[email protected] för mer information och för att få reda på hur du ansöker om Region Skånes bidrag.

Mer om Region Skånes ekonomiska stöderbjudande finns på https://utveckling.skane.se/tema/internationaliseringscheckar/ och mer om Lava IP International finns på https://www.wearelava.com/sv/.